Ljetni kampovi

Dvojezični ljetni kampovi će mladima iz manjinskih obitelji približiti medijsku kulturu, kulturu slovenske i hrvatske manjine te jezik, kulturu i navike Slovenaca odn. Hrvata. Na kampovima će mladi upoznati rad novinara, fotografa, snimatelja, montažera te će se upoznati s kulturnim znamenitostima na slovenskoj i hrvatskoj strani. Organizirat će se 2 tabora.

 

Letak kampoviLetak

Projektni partneri

Televizija AS Zavod Roka Institut za napredne tehnologije i komunikacije Murska Sobota Autonomni centar - ACT Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj