Promocijske aktivnosti

Konferenca projekta v Murski Soboti in Čakovcu, e-bilteni, promocijski material, medijska in spletna promocija.

E-bilten

Promocijski materijal:

Projektni partnerji

Televizija AS Zavod Roka INTK - Inštitut za napredne tehnologije Autonomni centar Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj