Kulturni dogodki

Promocija skupnih dogodkov v organizaciji narodne manjšine pomeni ne le večjo prepoznavnost le-te, temveč ji ohranja status, za katerega se bori. Priznavanje manjšine, prepoznavanje njenih potencialov in priznavanje njenega pomena za dobre medsosedske odnose so pogoj za prijazno okolje, v katerem si vsi želimo živeti. Sodelovanje manjšin je most živih vezi, ki povezujejo naroda.

Poleg promocije 10 kulturnih dogodkov, povezanih z manjšinami, bo projekt organiziral 2 dogodka za manjšine, po enega na vsaki strani meje.

Pozdrav jeseni - vabiloPozdrav jeseni - vabilo

 

LetakSkupni letak

 

PlakatSkupni plakat

 

Kulturni dogodki

Projektni partnerji

Televizija AS Zavod Roka INTK - Inštitut za napredne tehnologije Autonomni centar Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj