O projektu

Logo
Naziv projekta

Kulturna, medijska i manjinska suradnja pograničnog područja na obje strane rijeke Mure i šire

Akronim

3M Mura-Media-Minority

Organizacija vodeći partner

  • HI-FI Videostudio d.o.o.

Organizacije partneri

  • Zavod Roka, Zavod za projektni management, Černelavci
  • Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije Murska Sobota
  • Autonomni centar – ACT
  • Udruga  za promicanje kulture i kulturne svijesti "Media" Čakovec
  • Slovensko kulturno društvo Nagelj 

Uključene regije

Slovenija:        Pomurska regija

Hrvatska:        Međimurska županija, Varaždinska županija

Datum početka – Datum završetka

1.1.2014. – 30.4.2015.

Ukupni proračun projekta

359,598.29 EUR

Web stranice projekta

http://muramedia.eu

Specifični ciljevi projekta

Osnovni cilj projekta je poticati i osiguravati potporu razmjenama u kulturnim i društvenim temama i područjima za poboljšanje kvalitete svakodnevnog života, usluga i razmjenu informacija na programskom području. Sukladno tome, specifični prekogranični ciljevi su direktno usmjereni u stvaranje koristi za ciljane skupine i glase:

•       Uspostaviti suradnju između lokalnih medija na obje strane granice i na temelju konkretnih priloga (ukupno 52 emisije) osigurati učinkovitu promociju 3M Mura-Media-Minority aktivnosti, događanja, ostalih prekograničnih projekata i ustanova te razmjenu informacija.

•       Provesti 2 petodnevna prekogranična medijska ljetna kampa koji će pomoći u osvješćivanju kulturnih razlika i kulturnog nasljeđa na obje strane granice.

•       Kroz identifikaciju, promociju i osiguranje medijske podrške prekograničnim kulturnim i ostalim događanjima koji su na neki način povezani s manjinama, potaknuti kulturne razmjene i organizacije događanja koja će biti zanimljiva za ciljane grupe te povećati kulturnu suradnju.

  • Sa postavljanjem regionalnih web stranica i 8 info-točki u pograničnom području, stvoriti dodatne komunikacijske kanale koji će osiguravati učinkovitu promociju i pospješivati razmjenu informacija o događanjima, kulturnim znamenitostima i nasljeđu, turstičkim destinacijama i gastronomiji.
  • Potaknuti aktiviranje manjina i manjinskih organizacija na obje strane granice i na temelju zajedničke organizacije događanja i kampova osigurati njihovu bolju organiziranost te održivu suradnju s matičnim državama.

 

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. i djelomično je financiran od Europske unije unutar Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektni partneri

Televizija AS Zavod Roka Institut za napredne tehnologije i komunikacije Murska Sobota Autonomni centar - ACT Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj