NašeNovice

Izveden 3. Sestanek partnerjev

3. sestanek partnerjev na projektu 3M Mura-Media-Minority se je zgodil 30. oktobra 2014 v Pomurskem tehnološkem parku v Murski Soboti. Sastanek je organiziral Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije Murska Sobota.

Namen sestanka je bil pregled in evalvacija statusa projekta, deviacije projekta in statusa po delovnih paketih vključno s stanjem in kvaliteto doseženih produktov in rezultatov.

Ugotovljeno je, da je izvedena večina planiranih aktivnosti. Akcijski plan je bil prilagojen situaciji, projekt je izveden po načrtu in ni tveganja, da načrtovani outputi in rezultati ne bi bili izvedeni. Vsi problemi projekta s prejšnjega sestanka so rešeni. V času od prejšnjega sestanka je podpisana pogodba o ERDF sofinanciranju in partnerski sporazum. 

Partnerji so optimizirali načrt aktivnosti po delovnih paketih. Do konca leta se bodo izvajale aktivnosti produkcije in prikazovanja TV oddaj, postavljanja Wi-Fi info-točk in spletnega portala, medijska delavnica za projektne partnerje in konferenca v Sloveniji.

Naslednji sestanek partnerjev bo v januarju 2015 v organizaciji Autonomnega centra – ACT.

 

 

 

 


Nazaj

Projektni partnerji

Televizija AS Zavod Roka INTK - Inštitut za napredne tehnologije Autonomni centar Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj