NašeNovice

2. sestanek partnerjev

Drugi sestanek partnerjev projekta 3M Mura-Media-Minority je potekal 7. in 8. maja 2014 v  Međimurskih dvorih v Lopatincu. Rezultat dvodnevnega sestanka v organizaciji Udruge MEDIA je bil definiranje dveh ciljev in sicer: pregled in evalvacija statusa projekta, določitev odstopanja od projekta in določitev statusa po delovnih paketih, vključujoč stanje, kvaliteto že narejenih produktov; usposabljanje projektnih partnerjev za vmesno poročanje, o arhiviranju dokumentacije in o uporabi sistema za poročanje ISARR.

Ugotovljeno je bilo, da so zadane aktivnosti iz prejšnjega sestanka uspešno končane, akcijski načrt pa se sproti prilagaja skladno s situacijo. Projekt se izvaja skladno z načrtom in prehaja v pomembno fazo implementacije, zato se od partnerjev pričakuje popolna zavzetost, držanje se rokov in zagotavljanje kvalitete produkov. Partnerji imajo določene težave zaradi še vedno ne podpisane pogodbe o sofinanciranju iz ERDF sredstev. Težave se izražajo pri pridobivanju kreditov, prijavljanju na razpise o kreditiranju in sofinanciranju, nezmožnost plačevanja storitev pri Hrvaških partnerih zaradi neurejenega statusa o plačevanju DDV. Pričakujemo, da bo pristojni organ programa v čim krajšem času dokončal svoje zaostale obveznosti, da se bo projekt lahko izvajal normalno.

Skladno z načrtom projekta, sledi organizacija poletnih taborov s strani zavoda ROKA in Autonomnog centra, kateri se bodo izvedli na koncu junija in v začetku julija v Prekmurju in Međimurju. Vzporedno s tem se pripravlja študija in se izvajajo vsa pripravljalna dela za postavljanje Wi-Fi info-točk v osmih obmejnih občinah. 

 

Drugi sestanek partnerjev


Nazaj

Projektni partnerji

Televizija AS Zavod Roka INTK - Inštitut za napredne tehnologije Autonomni centar Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj