Završna konferencija projekta 3M Mura-Media-Minority

Projekt 3M Mura-Media-Minority trajao je 16 mjeseci, tj. od 1. siječnja 2014. do 30. travnja 2015. godine, a njegov osnovni cilj bio je poticati i osiguravati potporu razmjenama u kulturnim i društvenim temama i područjima za poboljšanje kvalitete svakodnevnog života, usluga i razmjenu informacija na programskom području.


Više

Poziv na završnu konferenciju i umrežavanje za novo programsko razdoblje

22. travnja 2015. godine u dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (adresa: Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec) s početkom u 10 sati.


Više

TVemisije

TV emisije

Aktualni događaji, izvještavanje o projektima i događajima, kulturni događaji i primjeri dobre prakse.


Više

Mura Dravaportal

Mura Drava portal

Panoramska slika sa svih 8 info-točki i sadržaj svih info-točki (kultura, turizam, dobre prakse,...)


Više

Infotočke

Info-točke

Wi-Fi mreže sa sadržajem specifičnim za svaku pojedinu općinu (turistički zanimljive lokacije, povijest, kultura, ...)


Više

Ljetnikampovi

Ljetni kampovi

Dvojezični kampovi će mladima približiti medjisku kulturu, jezik i običaje Slovenaca odn. Hrvata.


Više

Kulturnidogađaji

Kulturni događaji

Osim promocije kulturnih događaja povezanih s manjinama, projekt će organizirati 2 događaja, po jednog sa svake strane granice.


Više

Promocijskeaktivnosti

Promocijske aktivnosti

Konferencije projekta u Murskoj Soboti i Čakovcu, e-bilteni, promocijski materijal, medijska i Internet promocija.


Više

Projektni partneri

Televizija AS Zavod Roka Institut za napredne tehnologije i komunikacije Murska Sobota Autonomni centar - ACT Udruga Media Slovensko kulturno društvo Nagelj
Prijava na E-bilten